יום שבת, 27 בדצמבר 2008

דגים מלוחים


מודעה
כל מי שיש לו שו"ת בכתי" מהגאון זצ"ל ימחול לשלוח
על האדרסתי: אברהם ענגעלשער,ווארשה
גענשא 21 מעון 48
או להחנות דגים מלוחים גענשע 23 אברהם ענגעלשער
מחיר ד' חלקי שאלות ותשובות צפנת פענח 5 זל.
גם אני קונה ספרים ישנים וחדשים
וגם יש להשיג אצלי כל מיני ספרים במחיר הזול
(נדפס בסוף שות צפנת פענח לרוגאצ'ובער)

אין תגובות: