יום שישי, 21 בינואר 2011

השעורה הבודדה: שלוש פסיעות

השעורה הבודדה: שלוש פסיעות: "והכל עומדין מיד ומתפללים בלחש, ומי שאינו יודע להתפלל עומד ושותק עד שיתפלל שליח ציבור בלחש עם שאר העם, וכל מי שיגמור תפלתו עם הציבור יפסיע ש..."

אין תגובות: