יום שישי, 21 בינואר 2011

השעורה הבודדה: שלוש פסיעות

השעורה הבודדה: שלוש פסיעות: "והכל עומדין מיד ומתפללים בלחש, ומי שאינו יודע להתפלל עומד ושותק עד שיתפלל שליח ציבור בלחש עם שאר העם, וכל מי שיגמור תפלתו עם הציבור יפסיע ש..."

יום שלישי, 11 בינואר 2011

שוורצנגר פינת שמואל הנגיד


בימים אלה מסיים מושל קליפורניה היוצא שתי קדנציות. רובנו לא יודעים מי היה המושל שלפניו,וגם לא מה שם המושל שמחליף אותו. המושל היוצא  הגיע לתודעתנו לא בזכות מעשים יוצאי דופן שעשה כמושל, אלא בעיקר בזכות היותו ארנולד שוורצנגר.
שוורצנגר
אחד התחומים בהם שוורצנגר המושל חולל בכל זאת מהלך בעל חשיבות היסטורית,הוא  כנראה  תחום ספרי הלימוד.למרות שהתגלה כמי[המשך...]