יום שישי, 6 באוגוסט 2010

השעורה הבודדה: למה חשוב לרמב"ם חיוב מאה ברכות?

השעורה הבודדה: למה חשוב לרמב"ם חיוב מאה ברכות?: "'יד חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, בין היום והלילה. ומה הן מאה ברכות אלו: שלוש ועשרים ברכות שמנינו בפרק זה, ושבע ברכות של קרית שמע שחרית ו..."

אין תגובות: