יום שישי, 8 בינואר 2010

ספרים אבודים

מצא ספרים קורא בהן אחת לשלשים יום.


ואם אינו יודע לקרות גוללן כל שלשים יום.

ולעולם לא ילמוד בהן לכתחילה.

ולא יקרא פרשה וישנה.

ולא יקרא פרשה ויתרגם.

ולא יפתח בו יתר משלשה דפין.

ולא יהיו שנים קורין בשני עניינין שמא ימשוך זה וימשוך זה ויבלה הספר,אבל קורין הן בענין אחד.

ולא יקראו שלשה בספר אחד ואפילו בענין אחד.


(רמב"ם,משנה תורה,הלכות גזילה ואבידה פרק י"ג הלכה י"ג)

אין תגובות: